Trysil Bike System

For mer informasjon om sykkelvaskestasjonen og Trysil Bike System klikk her: 

https://bikesystem.no/